Consulting

Jag erbjuder konsultation rörande brottsutredningar, asylutredningar, och socialtjänstutredningar. Jag kan ge allmänna och specifika råd och skriva expertutlåtanden med särskilt fokus på utredningskvalitet (t. ex. risk för bias), intervjutekniker, och bedömningar av tillförlitlighet och trovärdighet. Detta arbete genomför jag i första hand på volontär basis (dvs utan kostnad för klienten) men klienten står för eventuella kostnader så som resor och logi.


I offer consulting related to criminal investigations, refugee status determination, and family service investigations. I can specifically advise on issues related to the quality of the investigation (e.g., risk of bias), interviewing techniques, and assessments of reliability and credibility. This work is mainly conducted pro-bono (i.e. no charge), with any eventual expenses such as travels covered by the client.

I live and work mainly in Sweden. I’m a Swedish citizen speaking Swedish and English.